cimerKerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. § (1) és (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Bóbita Óvoda igazgatóhelyettesi munkakörének betöltésére. 

A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama: 2024. augusztus 16-tól 2029. augusztus 15-ig  

A munkavégzés helye: 6041 Kerekegyháza, Park u. 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az óvoda igazgatóhelyettesi feladatainak ellátása. Feladata az igazgató utasításai alapján közreműködés az intézmény irányításában, szakszerű és törvényes működésének megszervezésében, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodásban, az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezésében. 

Közreműködik a fülöpházi tagóvoda pedagógiai, tanügyi feladatainak ellátásában. Részletes feladatkörét az igazgató határozza meg. 

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

 • magyar állampolgárság; 
 • cselekvőképesség; 
 • büntetlen előélet és nem állnak fenn vele szemben a Púétv. 27. §-ában foglalt kizáró feltételek; 
 • óvodapedagógus vagy óvodai nevelő szakképzettség; 
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat; 
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógusmunkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség; 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte, 
 • a pályázó szakmai önéletrajza, 
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programját, 
 • a foglalkoztatás jogszabályban előírt feltételei igazolására szolgáló iratokat, az iskolai végzettséget, szakképzettséget és a szakmai gyakorlat meglétét igazoló okiratok másolata, 
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, 
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem áll fenn vele szemben a Púétv. 74. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok, vagy vállalja annak megszüntetését jogviszony létesítésének esetén, 
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, 
 • arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben, hogy önkéntesen és kifejezetten hozzájárul a fenntartóülésére benyújtandó előterjesztésben a személyes adatai kezeléséhez (neve és születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, neme, lakcíme, telefonszáma, állampolgársága, szakképzettsége, munkáltatói) és a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismerhetővé tételéhez, 
 • nyilatkozata pályázatnak zárt vagy nyílt ülésen történő tárgyalásáról

A munkakör legkorábban 2024. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 15. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sáriné Bognár Klára óvodaigazgató nyújt, a 70/371 8592 telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

- postai úton, a pályázatnak a Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társuláshoz való benyújtásával ( 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni az intézményi iktatószámot: KH/3030/2024., valamint a munkakör megnevezését: „Bóbita Óvoda – igazgatóhelyettesi pályázat” vagy 

– e-mailen: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. (szkennelt formában)

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokról Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete (mint a Társulás gesztor Önkormányzata) Ügyrendi, Vagyonnyilatkozat-tételi, Összeférhetetlenségi, Ifjúsági és Kulturális Bizottsága véleménye figyelembe véve dönt a Társulás a benyújtási határidő lejártát követő 30. napot követő első társulási ülésén. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – indokolás nélkül – eredménytelennek nyilvánítsa. A kinevezés 3 hónap próbaidő kikötésével történik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

 • KerekegyházaVáros honlapja – www.kerekegyhaza.hu
 • kozszolgállas.gov.hu. – 2024. június 10.

Megújul honlapunk

feltöltés alatt

 

Sajnálatos módon régi oldalunkat támadás érte.

Az adatok feltöltése aktualizálása az új, biztonságos weboldalra folyamatos.

A hiányzó tartalmakért szíves elnézésüket kérjük! Igyekszünk! 

Üdvözlettel! 

Fülöpháza Község Önkormányzata

Kapcsolat

cimer

Fülöpháza Község Önkormányzata

Telefon:  06 76 377 182

Cím:   6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.

Közérdekű telefonszámok

telefonszámok

Rendőrségi körzeti megbízott Fülöpházán

Varga László 20/539-6720

Lajosmizsei Rendőrőrs központi száma (0-24 órában hívható)

20/539-8440, 76/356-011, 76/555-004

Rendőrség, tűzoltóság, mentők elérhetősége

112-es segélyhívó,

Mentők új központi ügyeleti telefonszáma

1830

Kormányablak Kerekegyháza

Kormányablak

Kerekegyházi Kormányablak

70/436-2981, 76/795-281, 76/795-562, 76/795-563

Közszolgáltatók

Közszolgáltatók

Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

0676/501-926

kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu

 

Jóindulat Kft. mint kegyeleti közszolgáltató

0630/963-9222

 

Kijelölt szennyvízszállítási közszolgáltató 

Tohai Zoltán 0620/778-3977

Egyházak

mkpk logo

Katolikus templom

Ruskó Norbert, plébános

0620/823-0599

ruskonorbert@gmail.com

 

mre cimer

Református templom

dr. Kenyeresné Téglási Anna, lelkipásztor

0630/636-5856

teglasianna@reftek.hu

Kalendárium

 

 
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30