Polgármester

Nagyné dr. Balogh Csilla

telefonszám: 70/660-6479

e-mail: polgarmester@fulophaza.hu

 

Feladata:


a.) segíti a képviselõk munkáját,

b.) összehívja és vezeti a testület üléseit

c.) képviseli az önkormányzatot,

d.) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

e.) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését,

f.) gondoskodik a testület mûködésének nyilvánosságáról, helyi fórumok szervezésérõl,

g.) támogatja a lakosság önszervezõ közösségeit,

h.) kapcsolatot tart a helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civilszervezetek
vezetõivel, a kisebbségi szószólóval,

i.) önkormányzati, valamint államigazgatási feladatait a Képviselõ-testület hivatalának  
közremûködésével  látja el,

j.) az önkormányzati rendeleteket, valamint a Képviselõ-testület ülésérõl készült jegyzõkönyveket a jegyzõvel együtt aláírja.

k.) gondoskodik a város vagyonának megõrzésérõl,

l.)  gondoskodik a Képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésérõl, a döntések végrehajtásáról, a végrehajtás megszervezésérõl és ellenõrzésérõl,

m.) feladata az önkormányzati saját intézmények mőködésének ellenőrzése, segítése,

n.)  ellátja a törvények egyéb jogszabályok által hozzá delegált feladatokat és hatáskörét.


A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő főbb feladatai:

a.) indítványozhatja a bizottság összehívását,

b.) felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a Képviselõ-testület
határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E felfüggesztett döntésrõl a Képviselõ-testület a következõ ülésen határoz.

c.) bizottsági döntéshozatal esetén dönt a bizottsági elnök kizárásáról, ha az ügy a bizottság elnökét, vagy hozzátartozóját személyesen érinti.

A polgármesternek a Polgármesteri Hivatallal összefüggõ fõbb jogosítványai:

a.) Képviselõ-testület döntések szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,

b.) Jegyzõ javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések elõkészítésében és végrehajtásban,

c.) dönt a jogszabály által hatáskörbe utalt közigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja,

d.) jegyzõ javaslatára elõterjesztést nyújt be a Képviselõ-testületnek a hivatal belsõ szervezeti
     tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,

e.) szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a kiadományozás rendjét,

f.) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, jegyzõ és az önkormányzati
    intézményvezetõk tekintetében.

Írjon nekünk!

PLG_RECAPTCHA_ERROR_NO_PUBLIC_KEY

Megújul honlapunk

feltöltés alatt

 

Sajnálatos módon régi oldalunkat támadás érte.

Az adatok feltöltése aktualizálása az új, biztonságos weboldalra folyamatos.

A hiányzó tartalmakért szíves elnézésüket kérjük! Igyekszünk! 

Üdvözlettel! 

Fülöpháza Község Önkormányzata

Kapcsolat

cimer

Fülöpháza Község Önkormányzata

Telefon:  06 76 377 182

Cím:   6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5.

Közérdekű telefonszámok

telefonszámok

Rendőrségi körzeti megbízott Fülöpházán

Varga László 20/539-6720

Lajosmizsei Rendőrőrs központi száma (0-24 órában hívható)

20/539-8440, 76/356-011, 76/555-004

Rendőrség, tűzoltóság, mentők elérhetősége

112-es segélyhívó,

Mentők új központi ügyeleti telefonszáma

1830

Kormányablak Kerekegyháza

Kormányablak

Kerekegyházi Kormányablak

70/436-2981, 76/795-281, 76/795-562, 76/795-563

Közszolgáltatók

Közszolgáltatók

Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

0676/501-926

kecskemetugyfelszolgalat@dtkh.hu

 

Jóindulat Kft. mint kegyeleti közszolgáltató

0630/963-9222

 

Kijelölt szennyvízszállítási közszolgáltató 

Tohai Zoltán 0620/778-3977

Egyházak

mkpk logo

Katolikus templom

Ruskó Norbert, plébános

0620/823-0599

ruskonorbert@gmail.com

 

mre cimer

Református templom

dr. Kenyeresné Téglási Anna, lelkipásztor

0630/636-5856

teglasianna@reftek.hu

Kalendárium

 

 
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31